Erfaringsmøte om vann og avløp – 7. mars kl 18:00

Bersagel Vel inviterer til medlemsmøte om det å koble seg til offentlig vann og avløp, enten man gjør det som enslig hytte eller i samarbeid mellom nabohytter.

Vi får høre fra hytteeiere som har gjennomført prosjekter. De vil dele læringspunkter på godt og vondt. Vi vil også møte profesjonelle aktører. I tillegg forventer vi at alle deler sine erfaringer, eller kommer med spørsmål.

Vi ønsker velkommen Bersagel Vel sine medlemmer, men ønsker også nye medlemmer hjertelig velkommen!!!

Møtet arrangeres i Hagehuset som kneiser fint over parsellene i Våland kolonihage i Stavanger, like ved SuS.

Sted: http://www.vaalandkolonihage.com/hagehuset.html

Armauer Hansens vei 43, 4011 Stavanger

Bakgrunn:

Mange av dere har forstått at Sandnes Kommune vil kreve at hytter som har innlagt vann også kobler seg til kommunalt anlegg for å bli kvitt avløpet. Mange har sikkert også sett artiklene i Stavanger Aftenblad i nyere tid.

Målsetningen med dette møtet er å skape en arena for erfaringsutveksling mellom hyttefolk. Dette er ikke et møte med Kommunen eller leverandører, men mellom oss hytteeiere.

Plan for møtet:

Vi har vært så heldige å få representanter for to hyttefelt, som allerede har gjennomført prosjekt sammen: Kattaberget (Rode 1 i Bersagel Vel) og Gullmyråsen (Rode 4 i Bersagel Vel). I tillegg stiller rådgivende ingeniør Jacob Aarsheim, som har hjulpet flere prosjekter fra planlegging til gjennomføring. Og selvfølgelig stiller styret i Bersagel Vel, som har fulgt denne saken gjennom flere år.

Vi vil dele møtet i to:

Del 1: Erfaringsoverføring fra folk som har gjennomført prosjekter (1 time)

Del 2: Diskusjon, erfaringsutveksling og spørsmål (1 time)

I Del 1 vil innledere prøve å dekke temaer som:

  • Om etableringsfasen og organisasjonsform
  • Avtaler mellom hytteeiere
  • Prosjektledelse
  • Teknisk utførelse og krav
  • Kommunen – samarbeid og forventninger
  • Økonomisk ordning og oppfølging
  • Oppfølging av entreprenør
  • Gode og uheldige læringspunkter

 

Innledere er:

Tor Aarsheim Halvorsen og Jan Edvard Olsen fra Kattaberget

Einar Bru og Lise Kaspersen fra Gullmyråsen

Rådgivende ingeniør Jacob Aarsheim

Møteleder: Johan Wigestrand (styremedlem, Rode 3)

Vi ønsker hyttefolk på Bersagel velkommen, både eksisterende medlemmer av Bersagel Vel og nye!

Styret i Bersagel Vel:
Åge Jørgensen, Kjell Børge Berntsen (Rode 1), Lill Qvigstad og Endre Lima Løvås (Rode 2),
Johan Wigestrand og Bjørn Roar Tollefsen (Rode 3, Alf Aarthun og Lise Kaspersen (Rode 4).

Legg igjen en kommentar