Admin

Denne siden er kun tilgjengelig (og leselig) for alle som har fått godkjent og tildelt en administrativ rolle, enten som styremedlem, redaktør eller bidragsyter.

Tilgang gis ved at brukeren får tildelt en av de rollene som nevnt over – og i tillegg har fått et aktivt medlemskap på websiden.