Kart

bilde fra Google

Bersagel Hytteeierforening har laget kart over hyttene innenfor det vi har definert som Bersagel. Hver hytte tilhører en Rode, og har fått et rode og hyttenummer. Rode 1 starter i sør og Rode 4 ender i nord. Rodekartene kan dere finne lenker til under:

Rode 1 kart Bersagel Hytteeierforening

Rode 2 kart Bersagel Hytteeierforening

Rode 3 kart Bersagel Hytteeierforening

Rode 4 kart Bersagel HytteeierforeningHvor er Bersagel?

Hentet fra Google Maps

Styremedlemmene i Bersagel Hytteeierforening har rodekart med opptegninger av alle hytter og deres eiere, men navn legger vi ikke ut som offentlig informasjon.