Kart

bilde fra Google

Bersagel Vel hytteeierforening har laget kart over hyttene innenfor det vi har definert som Bersagel. Hver hytte tilhører en Rode, og har fått et rode og hyttenummer. Rode 1 starter i sør og Rode 4 i nord. Rodekartene kan dere finne lenker til under:

Rode1 kart Bersagel Vel

Rode2 kart Bersagel Vel

Rode3 kart Bersagel Vel

Rode4 kart Bersagel VelHvor er Bersagel?

Hentet fra Google Maps

Styremedlemmene i Bersagel Vel har rodekart med opptegninger av alle hytter og deres eiere, men navn legger vi ikke ut som offentlig informasjon.