|

Årsmøte i Bersagel Vel – 6. juni 2015

Velkommen til årsmøte i Bersagel Vel lørdag 6. juni kl 11:00 på Bedehuset, Bersagel.

Agenda:

 1. Velkommen – opptelling av antall stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Referat for årsmøtet 31. mai 2014
 5. Årsmelding for 2014 samt gjennomgang av aktuelle saker
 6. Forslag til vedtektsendringer (se årsmeldingen for 2014)
  1. Antall roder
  2. Valg av leder
  3. Dato for årsmøte
 7. Regnskap for 2014
 8. Valg
 9. Innkomne saker

Ref. punkt 6: Forslag til nye vedtekter vil legges frem på årsmøtet til votering

Ref. punkt 8: Se årsmelding for hvem som er på valg. Mona Gloslie Sletten er på valg og har foreslått Kjell Børge Berntsen som nytt styremedlem. Han har sagt seg villig.

Ref. punkt 9: Innkomne saker må være et styremedlem i hende senest et par dager før årsmøtet.

Deretter vil det som vanlig åpnes for spørsmål og diskusjoner om aktuelle tema.

Bersagel Vel ønsker velkommen nye medlemmer. Dagens registrerte medlemmer får innkalling i posten. Nye medlemmer eller nye hytteeiere kan registrere sitt medlemskap ved å betale årsavgiften på kr 300,- før årsmøtet, ta med kvittering, og dermed ha stemmerett på årsmøtet.

Betalingsinformasjon:

Bersagel Vel
Kontonummer: 3260.53.78608
Kr: 300,-

Vennligst merk innbetaling med rodenummer, bygningsnummer eller  gårds/bruksnummer. Hvis ingen av delene er tilgjengelig, så er navn og adresse tilstrekkelig.

Legg igjen en kommentar