Årsmøte Bersagel Hytteeierforening

Årsmøte i Bersagel Hytteeierforening 2023

Sted: Naustene på Bersagel

Tid: lørdag 24. juni kl 11:00

Saksliste for årsmøtet:

1. Velkommen – opptelling av antall stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Referat fra årsmøtet avholdt 28. mai 2022

5. Årsmelding for 2022 samt gjennomgang av aktuelle saker

6. Fastsettelse av årskontingent

7. Regnskap for 2022

8. Valg

9. Innkomne saker (vennligst meld saker innen 23. juni)

Årskontingenten på kr 230,- kan betales til Bersagel Vels konto: 3260.53.78608 eller Vipps til nr 567548. Husk å legge til Bersagel adresse.

Registrer deg på Spond, medlemsregisteret vårt med denne linken: Spond

På valg:
Rode 1 : ingen
Rode 2: Lill Qvigstad
Rode 3: Johan Wigestrand
Rode 4: Ole C. Endressen

Medlemmer og nysgjerrige velkommen!!

Servering av kaffe og bakverk

Styret

Legg igjen en kommentar