Årsmøte Bersagel Vel 2018

Velkommen til årsmøte i Bersagel Vel, lørdag 2. juni kl. 11:00 på Bedehuset (Eskeland).

Vi har sendt ut innkalling (med brev) til alle de hytteeiere vi har registrert navn på. I brevet er det en innkalling til årsmøte med agenda og en årsmelding fra våre aktiviteter som velforening i 2017.

I tillegg er det en ‘giro’ for innbetaling av medlemsavgiften for 2018 på kr 230,-. Det er hytter som har flere eiere, og vi gjør oppmerksom på at dersom eiere har ulike adresser så har flere eiere fått samme brev fra oss. Det er ikke nødvendig å betale mer enn en årsavgift, og vi håper dere kan snakke sammen.

Meld gjerne inn (enten ved innbetalingen) eller via mail hvilken adresse dere vil ha korrespondanse til; og gjerne også en e-mail adresse for de som har!

Agenda for det formelle årsmøtet er under, men etter de formelle punktene inviterer vi til en dialog om det dere som hytteeiere er opptatt av. Det vi har forberedt er et innlegg om er vann/avløp!!!

Agenda for årsmøtet 2. juni:

1.    Velkommen – opptelling av antall stemmeberettigede

2.    Godkjenning av innkalling og dagsorden

3.    Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4.    Referat fra årsmøtet 3. juni 2017

5.    Årsmelding for 2017 samt gjennomgang av aktuelle saker

6.    Fastsettelse av årskontingent

7.    Regnskap for 2017

8.    Valg

9.    Innkomne saker

Ref. punkt 8: Se årsmelding for hvem som er på valg. Antallet roder er 4

Ref. punkt 9: Innkomne saker må være et styremedlem i hende senest et par dager før årsmøtet.

Deretter vil det som vanlig åpnes for spørsmål og diskusjoner om aktuelle tema, og vi planlegger også et hytteaktuelt tema!

Medlemsavgift er kr 230 per år, og da er du automatisk også medlem av Sandnes Hytteeierforening. Vennligst betal medlemsavgiften i god tid før årsmøtet slik at vi har oversikt over medlemmene, og merk betalingen med navn og hyttenummer (evt ny Bersagel adresse), og gjerne også med en e-mail adresse hvis du har!

På vegne av styret

Endre Lima Løvås

Legg igjen en kommentar