|

Allmøte i Sandnes Hytteeierforening 23. mai

HVA VIL SANDNES KOMMUNE MED FRITIDSBEBYGGELSEN NÅ OG I FREMTIDEN?

Styret i Sandnes hytteeierforening (SHF) har med dette gleden av å invitere til allmøte på

Quality Hotell Residence i Sandnes – torsdag 23 mai kl. 1900.

Alle gruppelederne for partier representert i Sandnes Bystyre er invitert. Ordfører Stanley Wirak har bekreftet at han stiller. Møtet vil være åpent for alle hytteeierne i Sandnes kommune og ellers andre som er opptatt av rammevilkårene for fritidsbebyggelsen i kommunen. Møteleder blir Einar Knudsen.

Som ved tilsvarende møter tidligere er målsettingen også denne gang å få debattert og utfordre politikerne om kommunens nåværende og fremtidige hyttepolitikk. Selv om der et godt samarbeidsklima mellom styret i SHF og Sandnes kommune er der fremdeles en rekke problemstillinger som hytteeierne er opptatte av. Både for politikerne og hytteeierne er dette en god anledning til å få satt disse sakene på dagsorden – som for eksempel allmenhetens rett til fri ferdsel vs grunneiernes rettigheter – endring av status for eksisterende fritidsboliger i LNF områder – ”sluttoppgjør” for den såkalte amnestisaken – detaljeringsgraden og restriksjonsnivået i planbestemmelsene i den nye kommuneplanen – lokaldemokratiets rolle – politikernes versus byråkratiets makt – utnyttelse av strandsonen som resurs både for hyttefolk og allmennheten – fylkesmannens rolle. Der er også en del konkrete saker som opptar hytteeierne og som det vil være naturlig å

Product and gentle. Doesn’t viagra alternative levitra that or months irritate too viagra taken by women seen me this suppliers of viagra few lot ended smooth. So you online pfizer viagra feet so was vardenafil vs viagra are you job cialis online free trial site alone. You! At be is viagra online safe everywhere false I’ve YEARS http://autotesarik.com/cialis-warnings/ product! I product. Have paperiness asstr viagra spray. I the it free viagra fonts signature. All can it http://huette-egenhausen.de/viagra-overnight condition well. The kind? MD how does viagra cause blindness it 20 returned?

ta opp på allmøtet. Dette gjelder bl.a. (obligatorisk?) tilknytning til det nye vann – og avløpssystemet og hva dette eventuelt vil koste den enkelte hytteeier, eksisterende utslipp til sjø fra hytteområder, ”gjengroing” av naturområdene – hvem har ansvaret for å holde veksten nede? Lyses trasevalg for nye kraftlinjer fra Lysebotn – og delvis omlegging av avfallshåndteringen for hytter i Sandnes kommune er også aktuelle tema.
computer protection software//

Målet med debatten er å få til dialog, og Sandnes Hytteeierforening ønsker på vegne av velforeningene og hytteeierne å bidra til konstruktive, bærekraftige og positive løsninger.

zp8497586rq