Ukategorisert

|

Protokoll årsmøte i Bersagel Vel

Bedehuset, lørdag 6. juni 2015 1: Antall stemmeberettigede: 25, til stede 36.                                    2: Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Godkjent 3: Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen Vedtak: Ordstyrer: Endre Lima Løvås Referent: Bjørn Roar Tollefsen Valgt til å underskrive protokoll: Åse Espedal Valgt til å underskrive protokoll: Ellen…

|

Årsmøte i Bersagel Vel – 6. juni 2015

Velkommen til årsmøte i Bersagel Vel lørdag 6. juni kl 11:00 på Bedehuset, Bersagel. Agenda: Velkommen – opptelling av antall stemmeberettigede Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen Referat for årsmøtet 31. mai 2014 Årsmelding for 2014 samt gjennomgang av aktuelle saker Forslag til vedtektsendringer (se…

|

Årsmøter for Bersagel Vel

Etter en avstemming har vi bestemt at Årsmøtene avholdes første lørdag i juni hvert år. Dette er samme dag som Hagelaget arrangerer sin fest i Karinaåkeren senere på dagen. Dermed blir neste årsmøte lørdag 6. juni kl 11:00 på Bedehuset. Innkalling med årsmelding kommer til medlemmene i posten før påske for å forhindre misforståelser. Hytteeiere…

|

Protokoll fra årsmøtet 2014

1. Velkommen, opptelling av stemmeberettigede 30 personer møtte, av disse var 20 stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden Det ble påpekt at innkallingen til årsmøtet ble sendt ut for sent. • Innkalling og dagsorden ble godkjent 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen Endre Løvås ble foreslått og valgt…

|

Årsmøte 2014

Årsmøtet for Bersagel Vel 2014 blir lørdag 31. mai kl 11:00 på Bedehuset. Forslag til dagsorden (formell dagsorden vil bli sendt ut som vanlig): Velkommen – opptelling av antall stemmeberettigede Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen Referat for årsmøtet i fjor Årsmelding for 2013 samt…