Author: Christian Middelthon

Årsmøte Bersagel Hytteeierforening

Årsmøte Bersagel Hytteeierforening

Årsmøte i Bersagel Hytteeierforening 2023 Sted: Naustene på Bersagel Tid: lørdag 24. juni kl 11:00 Saksliste for årsmøtet: 1. Velkommen – opptelling av antall stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4. Referat fra årsmøtet avholdt 28. mai 2022 5. Årsmelding for 2022…

Informasjonsmøte Telenor

Telenor inviterte fastboende og hytteeiere på Bersagel og Ims til informasjonskveld 20. november på Naustene på Bersagel. Her følger et kort notat. Telenor ønsker å modernisere nettet på Bersagel og Ims. Telenor planlegger å bygge nytt fibernett i området. Telenor informerte om bredbåndsproduktene som er enkelt å finne på websiden deres. De tilbyr både tv…

|

Allmøte 7. februar

Allmøte 7. februar! Hva vil Sandnes kommune med fritidsbebyggelsen nå og i fremtiden? Sandnes Hytteeierforening (SHF) har med dette gleden av å invitere til allmøtet som SHF arrangerer med det politiske miljøet i Sandnes kommune. Tirsdag 7. februar kl 19 på Quality Hotel Residence i Sandnes. Målet for møtet er å få debattert og utfordre…