|

Årsmøter for Bersagel Vel

Etter en avstemming har vi bestemt at Årsmøtene avholdes første lørdag i juni hvert år. Dette er samme dag som Hagelaget arrangerer sin fest i Karinaåkeren senere på dagen.

Dermed blir neste årsmøte lørdag 6. juni kl 11:00 på Bedehuset.

Innkalling med årsmelding kommer til medlemmene i posten før påske for å forhindre misforståelser.

Hytteeiere som IKKE er medlem i Bersagel Vel kan kontakte Endre Lima Løvås på mail for å bli medlem (se under styret).

Legg igjen en kommentar