Årsmøte 4. juni 2016

Det blir årsmøte lørdag 4. juni kl 11:00 på Bedehuset, Eskeland.

Agenda:

  1. Velkommen – opptelling av antall stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Referat for årsmøtet 6. juni 2015
  5. Årsmelding for 2015 samt gjennomgang av aktuelle saker
  6. Fastsettelse av årskontingent
  7. Regnskap for 2015
  8. Valg
  9. Innkomne saker

Ref. punkt 8: Se årsmelding for hvem som er på valg. Antallet roder er redusert, og Rode 5 er fusjonert med Rode 2.Deretter vil det som vanlig åpnes for spørsmål og diskusjoner om aktuelle tema, og vi planlegger også et hytteaktuelt tema

Ref. punkt 9: Innkomne saker må være et styremedlem i hende senest et par dager før årsmøtet

Ref. punkt 6: Sandnes Hytteeierforening har vedtatt å sette ned årskontingenten. Styret foreslår å redusere Bersagel Vels kontingent tilsvarende.

Brev og giro er sendt til alle hytteeiere vi har navn og adresse på. Hvis du vil ble medlem og ha stemmerett på årsmøtet, vennlig registrer deg og betal innen 20.5.

Engeviken

Legg igjen en kommentar