Bli medlem av Bersagel Vel!

Vi oppfordrer alle hytteeiere på Bersagel til å bli medlem av Bersagel Vel. Jo flere vi er sammen jo sterkere røst har vi for å tale hytteeieres sak.

Medlemskapet koster kr 230 per år, og du blir automatisk også medlem av Sandnes Hytteeierforening.

Årsavgiften kan betales på Bersagel Vels konto i Sandnes Sparebank: 3260 53 78608

 

Fyll gjerne ut denne registreringsinformasjonen, så skal vi sende deg giro, rodenummer og rodekart for ditt område på epost.