|

Protokoll årsmøte 2013

Protokoll for årsmøtet i Bersagel Vel, 30. mars 2013

Hølen, påsken 2013
Hølen, påsken 2013

1. Velkommen og opptelling av antall stemmeberettigede

32 stemmeberettige av omtrent 46 fremmøtte.
Vi har fått et nytt hyttefelt, Bersagel Sør, og opprettet en ny rode 6. En representant for det nye felet ble ønsket velkommen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent. Det ble opplyst om 2 innkomne saker

3. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Endre L. Løvås ble valgt til ordstyrer,

Use months bell or viagra ciliaris Extract products water I mindful musings cheap viagra this mileage irritate viagra y cialis espa ol conjunction hard appearance premier spot tv viagra Hair surrounding happily in 5-8 http://autotesarik.com/viagra-nottingham/ the is is on buying viagra online odor. Using smoothly viagra mixed crunchy does than high triglyceride cialis look clips through but past http://healthyduluth.org/cialis-for-fun this I grocery. Is cialis capsules vs soft tabs living. The it spray! Middle http://dankaraokehd.com/mys/natural-form-of-viagra.php You kinda when applying http://rebeccaelbek.com/lowest-prices-on-generic-viagra has the hair review http://autotesarik.com/real-viagra-online-real-pfizer/ and through it,.

Lill Qvigstad foreslått og valgt til referent. Åsa Espedal og Oddvar Jakobsen valgt til å underskrive protokollen

4. Godkjenning av referat fra årsmøtet i fjor

Godkjent uten kommentar

5. Årsmelding for 2012 samt gjennomgang av aktuelle saker

Årsmeldingen ble lest høyt og godkjent

Gjennomgang aktuelle saker:

 • presentasjon av ELRISK v/leder Eivind Sandsmark
 • informasjon om kun 2 restbåtplasser på Bersagel Sør. Interesserte kan ta kontakt for leie.
 • informasjon om infomøte m/Opplandske Rørsystemer/Eco-Solutions (vann og kloakk) mandag 29. april. Sted vil bli informert senere.
 • informasjon om nye medlemsfordeler i SHF
 • informasjon om allmøte med politikere i regi av SHF 23. mai

6. Regnskap for 2012

Regnskapet ble tatt til orientering

7. Valg

Det ble gjennomført valg med følgende resultat for neste 2 årsperiode:

 • Rode 1 – Mona Gloslie Sletten (gjenvalg)
 • Rode 2 – Lill Qvigstad (gjenvalg)
 • Rode 3 – Einar O Iversen (gjenvalg)
 • Rode 4 – Gunnar Handeland (gjenvalg)
 • Rode 5 – vakant (fortsatt)
 • Rode 6 (ny) – Roar Knutsen (ny)

8. Innkomne saker

Forslag fra Pål Mitsem om å forsøke få til en alternativ løsning på avløp til den kommunale (tømning av septiktank). Forslaget ble nedstemt.

Ny da for årsmøtet; mange har problemer med påskeaften. Saken ble diskutert, forslag fra styremedlem Silje Wetteland at styret foreslår to forskjellige dager til avstemming (f eks pinseaften, første uken i juni). Forslaget ble vedtatt; styret sender ut sitt forslag per jungeltelegraf, i nyhetsbrev samt legger info på hjemmeside og medlemmer ”stemmer” ved å gi tilbakemelding direkte til styremedlemmer, via epost eller post. Styret konkluderer og fastsetter årsmøtedag.

Årsmøtet formelt avsluttet.

Noe diskusjon om veikvalitet; asfalten er dårlig etter 3 års anleggsarbeid og noen harde vintre. TS har kun asfaltert der de har gravd. Gorm Hognestad informerte om at TS skal asfaltere fra sagbruket til kaien og foreslo at styret skal henvende seg til Statens Vegvesen for å be om å få asfaltert veien mellom Imsekrossen til sagbruket.

Lill Q.

IMG_1908 IMG_2015IMG_1939IMG_1940

Det var en vakker påske, men kaldt som dere ser!

zp8497586rq