Årsmøte i Bersagel Vel

Vi inviterer til årsmøte på Naustene, søndag 22. august fra kl 12:30 – 13:30. Naustene åpner kl 12:00 for en kopp kaffe. Etter årsmøtet blir det mulig å kjøpe mat. Vi må forlate lokalene før kl 16:00.

Lokalene kan ta 40 personer med hensyn til Korona-reglene, og vi ber alle ta hensyn.

Agenda:

  1. Velkommen – opptelling av antall stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Referat fra årsmøtet avholdt 25. november 2020
  5. Årsmelding for 2020 samt gjennomgang av aktuelle saker
  6. Navneendring fra Bersagel Vel til Bersagel Hytteeierforening
  7. Fastsettelse av årskontingent
  8. Regnskap for 2020
  9. Valg av styremedlemmer
  10. Innkomne saker

Legg igjen en kommentar