Årsmøte i Bersagel Vel 2018 – Protokoll

Bedehuset på Eskeland, 2. juni kl 11:00 – 12:00

 1. Antall stemmeberettige: Leder av Bersagel Vel, Endre Lima Løvås, ønsket velkommen og tradisjonen tro ble det allsang med No livnar det i lundar.
  Opptelling viste at 29 personer møtte opp, hvorav 18 var stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden: Innkalling og dagsorden ble godkjent.
 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen: Endre Lima Løvås ble valgt til ordstyrer, Lill Qvigstad ble valgt til referent, Karen Løvås Thodal og Ellen Qvigstad ble valgt til å underskrive protokollen.
 4. Protokoll for årsmøtet 2016: Protokoll fra årsmøtet i 2017 ble lest opp – godkjent
 5. Årsmelding for 2016: Årsmeldingen for 2017 ble lest opp – godkjent. Det ble gjennomgang av aktuelle saker, inkl. åpen diskusjon om følgende tema:

Epostadresser
Endre orienterte om problemene med å kommunisere effektivt med medlemmene uten å ha oppdaterte epostadresselister. Alle fremmøtte ble bedt om å legge inn alternativt sjekke sin epostadresseoppføring i medlemsregisteret etter møtet.

Familiedagen på Naustene
Det var enighet om at Familiedagen på Naustene som ble avholdt første gang i fjor hadde vært en suksess, som bør gjentas. Styret regner med å komme noe billigere unna i år men uansett var det vel brukte midler.

Vann og avløp
Åge Jørgensen informerte om Kattabergets V/A-prosjekt og inviterte til visning av anlegget; samling på p-plassen midt i Holaeikbakken, lørdag 7. juli kl 16 (med forbehold).

 1. Medlemskontingent: Kontingenten var foreslått uendret – enstemmig vedtatt.
 2. Regnskap for 2016: Regnskap for 2017 er revidert av revisor Rolv Middelthon, og ble presentert av kasserer Lill Qvigstad – godkjent.
 3. Valg: Alle som sto på valg ble gjenvalgt med akklamasjon:
  rode 1 – Åge Jørgensen
  rode 2 – Endre Lima Løvås
  rode 3 – Bjørn Roar Tollefsen
  rode 4 – Alf Aarthun
 4. Innkomne saker:

Rutebåtanløp til Bersagel kai
Lill har vært i kontakt med Venstres representant i Samferdselsutvalget og bedt om en vurdering av om MS Lysefjord, på sin daglige rute mellom Stavanger og Ådnøy, kan anløpe Bersagel kai. Fylkesrådmannen har kommet med et nokså rotete svar og blant annet lagt til grunn at fergen skal anløpe Bersagel på vei til Fisterøyene (!) men skriver videre at med to anløp per uke vil kostnaden bli ca. 86 000 kroner per år og at Kolumbus fraråder anløp til Bersagel da det finnes alternative tilbud for reisende fra Bersagel …
Styret forfølger saken.

Referent: Lill Qvigstad

Legg igjen en kommentar