Årsmøte Bersagel Vel 2020 utsettes

Styret i Bersagel Vel har besluttet å utsette årsmøtet for 2020.
Årsmøtene holdes normalt første lørdag i juni, men grunnet Korona er dette ikke et nødvendig møte å ha nå, så vi venter til august eller september og ser når det er trygt å avholde.

Innkalling og årsrapport 2019 vil legges ut i god tid før møtet.
I år vil vi ikke sende ut gammeldagse brev i posten, så det lønner seg å følge med på hjemmesiden her, evt Facebooksiden Bersagel eller Bersagel Vel. Utrolig kjekt at FB Bersagel nå har 581 medlemmer!!!

Veldig takknemlig om medlemmer likevel betaler kontingenten på kr 230 for 2020 på Bersagel Vel sin konto: 3260.53.78608. Merk innbetaling med navn, adresse og gjerne også Rodenummer.

Vedlagt som en ekstraservice til alle er Rodekartene for Bersagel Vel området tilgjengelig for nedlasting. Her er alle hyttene inntegnet (per 2018) med rodenummer. Personvern tillater ikke å legge ved navn og adresser.

Omtrentlig inndeling: Rode 1 går fra RV13 og omtrent ved Eskeland, Rode 2 Eskeland og Engevik, Rode 3 fra Holmen til Langpåsane, og Rode 4 Dreggjavik og nordøstover

Legg igjen en kommentar