Årsmøte Bersagel Vel 2020 – innkalling

Velkommen til årsmøte i Bersagel Vel digitalt, torsdag 26. november kl 18:00

Vi inviterer til et digitalt årsmøte i Bersagel Vel for medlemmer.
Vennligst betal medlemsavgiften på kr 230,- før møtet til Bersagel Vels konto: 3260.53.78608 eller Vipps til nr 567548. Merk den gjerne med Bersagel adressen.

Møtet gjøres gjennom en digital møteplattform som heter Zoom. Man kan delta med datamaskin med kamera om man vil, eller bare ringe inn på telefon. Velkommen. Her er link til møtet
For de som skal ringe inn: Telefonnummer: +47 7349 4877
Møte ID: 829 3434 9994
Passord: 640536

AGENDA:
1. Velkommen – opptelling av antall stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3.Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4.Referat fra årsmøtet avholdt 8. juni 2019
5. Årsmelding for 2019 samt gjennomgang av aktuelle saker
6. Fastsettelse av årskontingent
7. Regnskap for 2019
8. Valg
9. Innkomne saker

Velkommen!

Legg igjen en kommentar