Oppgaver

Oversikt over alle styrets oppgaver, ansvar og fremdrift kan eksempelvis gjøres i et Google Regneark.

Styrets oppgaver