Dokumenter

Denne siden for dokumenter kan benyttes til å speile aktuelle dokumenter som arbeides på. Eksempelvis Google Dokumenter som vist under.

Google Dokument 1

Google Dokument 2

Google Regneark