Kart

bilde fra Google

Hvor er Bersagel?

Hentet fra Google Maps

Medlemmer av Bersagel Vel har rodekart med opptegninger av alle hytter og eiere, men det legger vi ikke ut som offentlig informasjon.