Nabovakt

Nabovakt er en ordning mellom naboer for å passe på hverandre i forhold til innbrudd, tyveri, båter og annet. Ordningen bidrar til å skape trygghet og gode forhold mellom hyttenaboer.