Bersagel Vel

Velkommen til Bersagel Vel – en av de store velforeningene i Sandnes med rundt 150 medlemmer. Vellet har til formål å verne om medlemmenes felles interesser og rettigheter som hytteeiere.

Bersagel Vel på Facebook

Bersagel

Nye medlemmer oppfordres til å melde seg inn snarest, og vil dermed få innkalling til årsmøtet 4. juni.